Vogeldagboek


Donderdag 15 september 2005 - Reiger met kikker

Vandaag niet al te lang op pad geweest, het begon rond de middag te regenen. In het plasje bij de Starrevaart 2 ijsvogels, op de plas o.m. 20 lepelaars waaronder 4 geringde, 1 bosruiter, 1 sperwer, langs het Zwetslootpad 1 tapuit.

Blauwereiger150905
Blauwe reiger (Ardea cinerea - Heron) heeft in de omgeving een kikker gevangen en komt aanvliegen om deze op de vogelplas te consumeren. Bij herhaling en vele minuten lang wordt de kikker ondergedompeld, om hem murw te krijgen en glad te maken. En dan n snelle beweging glijdt hij naar binnen. Volgens mij is dit een (grote) groene kikker, gezien de gevlekte onderbuik.

Zwartekraai130905
Tijdens een wandeling dinsdag in Berkheide viel me weer eens op hoe zwaar en sterk de snavels van zwarte kraaien (Corvus corone - Carrion Crow) zijn.

Steenrodeheidelibel290805
Nu de regentijd is aangebroken, nog even een zonnig plaatje (29 augustus) van een man steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum - Vagrant Darter; male) uit Bergen aan Zee.


*****
Mas

Op het Vogeldagboek over de grote lappen weiland die met mas worden volgepropt, zijn veel reacties gekomen. Vrijwel iedereen was het met me eens dat dit ernstige 'horizonvervuiling' van ons polderlandschap is. In sommige reacties werd erop gewezen dat boeren door economische omstandigheden en vooral door politieke besluitvorming vaak geen alternatieven hebben. Om een boterham te verdienen moeten ze hun bedrijf runnen op een manier die ze zelf ook niet altijd willen.

De materie is te complex om er uitgebreid in Vogeldagboek aandacht aan te schenken. Niet alles hoeft te worden gedoogd wat milieu en natuur aantast, er zijn vaak andere mogelijkheden. Ook de consument valt door zijn eet- en leefgewoonten niet vrij te pleiten. En de politiek al helemaal niet: politici hebben meer oog voor welvaart dan voor welzijn, visies voor de lange termijn zijn niet populair.

Intussen gaan de ontwikkelingen naar mr door. Een lezeres schreef dat er al proeven zijn genomen met mas van 4 meter hoog. Tweemaal zo hoog als de huidige snijmas. Wie grijpt er in?