Vogeldagboek


Roerdomp (Botaurus stellaris - Great Bittern) in karakteristieke jachthouding tussen het riet.
De foto's op deze pagina heb ik gisteren gemaakt.
Zaterdag 18 maart 2006 - Snavel is richtpunt

De vistechnieken van reigersoorten blijven boeien. De afgelopen week heb ik daarover weer diverse berichten ontvangen.

Wim Vlemmings schreef me over sterke geuren waar vissen op afkomen. Zijn vader zette regenwormen in een fles water in de zon, waardoor er een zeer penetrant, geconcentreerd 'wormenwater' ontstond. Daarin dompelde hij zijn aas (pieren) en niemand evenaarde zijn vangsten.

Arian van Dam zag dit voorjaar vanuit zijn schuiltent een poetsende blauwe reiger. Na de poetsbeurt ging de vogel tot zijn middel in het water staan en schudde zich uit. Rond de reiger ontstond een grote grijswitte vlek die als olie op het water dreef. Dit zal ongetwijfeld de talkpoeder geweest zijn die in vogelveren zit. Waarschijnlijk heeft dit verschijnsel niets te maken met visvangst.

Roerdomp170306I
Roerdomp (Botaurus stellaris - Great Bittern) wandelend door het riet.

Roerdomp170306J
Een roerdomp (Botaurus stellaris - Great Bittern) heeft enorm lange tenen en nagels (inzet: ter vergelijking de hele vogel).


Deze roerdomp (Botaurus stellaris - Great Bittern) ging zo staan toen er een tweede roerdomp aan kwam vliegen. Deze laatste verjoeg hem (haar?) met opgestoken veren. Of was het baltsgedrag? Dit moment kon ik niet op de foto krijgen.

Dr. J.T. Lumeij (Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht) schreef me, desgevraagd, dat hem niet bekend is of roerdompen lokmiddelen gebruiken. Andere reigerachtigen doen dat wel, zoals mangrovereigers met stukjes brood of insecten.

Hij zei verder o.a. "dat reigerachtigen verschillende technieken hanteren om prooien te vangen. Als ze hoog boven het water kunnen staan, hebben ze een beter overzicht en kunnen ze makkelijker de prooi exact lokaliseren, maar ze zijn tevens opvallender. In een gebukte positie vallen ze minder op en is de snavel dichter bij de prooi, maar de precieze plaatsbepaling van de prooi is lastiger door de brekingsindex van het licht.

Om de binoculaire visie te verbeteren, wordt de kop voor-, achterwaarts en zijdelings bewogen. Het onder water houden van de snavelpunt van de roerdomp tijdens de jacht geeft een referentiepunt dat het vangen van prooi aanzienlijk kan vergemakkelijken".

*****
Onlangs schreef ik dat een vierkante gatenboor een 1 aprilgrap was. Maar zo'n boor bestaat! Te zien o.a. in het openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweerd-Eind (Limburg).


Roerdomp170306
Doodstil staat de roerdomp (Botaurus stellaris - Great Bittern) in het riet,
slechts zijn snavel beweegt hij bij het vissen heen en weer.