Vogeldagboek


Woensdag 6 juli 2005 - Ree en vos en monniksgier

Vandaag het traditionele jaarlijkse uitstapje met Luuk Punt naar de Oostvaardersplassen gemaakt. De harde wind droeg niet bij aan een grote dagscore (bijna tachtig soorten), de hoosbui aan het begin van de middag maakte een vroegtijdig einde aan ons leuke uitje.

De spannendste gebeurtenis beleefden we (althans, dat vond ik) bij de Lepelaarsplassen. Eerst zag ik een vos lopen, even later een ree. Prachtige dieren. Op de een of andere manier zinde de ree het niet dat er een vos in haar buurt liep en met enkele 'aanvallen' joeg zij het roofdier op de vlucht. Een spectaculair gezicht.

Lepelaar060705
Het gaat goed met de lepelaars (Platalea leucorodia - Spoonbill) in ons land, in de OVP kan je er in deze tijd veel zien.

De monniksgier Carmen is ook opzienbarend. Een volwassen vrouwtje dat al sinds half maart in de OVP zit. De zeldzame vogel, een van de grootste ter wereld, was in Zuid-Frankrijk na een vergiftiging opgevangen. Na haar vrijlating vloog ze meteen naar Nederland en kennelijk heeft ze het tussen de talloze levende en dode vogels en dieren in dit gebied, als aaseter, uitstekend naar haar zin. Gezien vanaf de Grote Praambult.

Grotezilverreigers060705
Grote zilverreigers (Casmerodius albus - Great Egret) broeden de laatste jaren in toenemende aantallen in de OVP.

Verder opvallend veel grote zilverreigers, misschien wel twintig of meer. En een tiental kleine zilverreigers. Verder o.a. tientallen lepelaars, diverse roerdompen (een vloog minutenlang horizontaal voorbij, prachtig te volgen), twee boompiepers, een ijsvogel (zeldzaam dit jaar, veel doodgegaan in die koude week in maart?), bosruiter, gele kwikstaarten, 2 casarca's, diverse bruine kiekendieven, een boomvalk, een luid zingende spotvogel, baardmannetjes (geluid) en twee jonge zwarte roodstaarten.

Witgat060705
Een juveniele witgat (Tringa ochropus - Green Sandpiper) voor kijkhut De Kluut.