Vogeldagboek


Maandag 11 juli 2005 - Zomertorteltjes

Heel vroeg op stap gegaan: als het zo warm wordt, word ik nog lomer dan de vogels. Om half 7 was ik bij de Starrevaart en het eerste wat ik zag, waren twee onafscheidelijke zomertortels. Nu ben ik niet zo'n duivenliefhebber (moest vroeger thuis altijd de hokken van postduiven schoonschrappen), maar voor een zomertortel is het helemaal niet erg om vroeg uit de veren te gaan.

Alleen al hun gekoer, zoveel aangenamer dan van hun soortgenoten, is een genot om naar te luisteren. Tijdens de vakantie in Frankrijk heb ik dat diverse malen gehoord, lang niet zo veel als vroeger. Geen wonder als je hoort en ziet, ook vlak bij de camping, hoe er op deze vogels gejaagd wordt.

Bij de Starrevaart hadden ze geen tijd om te koeren, ze waren druk aan het foerageren. Meestal zochten ze gemaaid gras langs het fietspad uit, kennelijk zat daar het meeste zaad tussen. Met dit warme weer gaan echter veel mensen op de fiets naar hun werk, en elke keer vlogen ze weg. Zeker als grapjurken mij met de camera zien staan en dan harde brullen geven.

Zomertortel110705
Zomertortels (Streptopelia turtur - European Turtle Dove) 'sluipen' door de begroeiing op zoek naar zaadjes en zijn daarom lastig te fotograferen. Bovendien zijn ze erg schuw. Deze foto dan ook van grote afstand gemaakt.

Verder op de vogelplas o.m. 35 lepelaars, 2 zomertalingen, 4 baltsende/vechtende mannen rosse stekelstaart om 1 vrouw, 4 krombekstrandlopers in zomerkleed, ook 2 bonte strandlopers met hun zwarte zomerbuiken, 4 kemphanen, 13 zwarte ruiters, 1 witgatje en 2 oeverlopers.

*****
Recent verschenen: ANWB Bomengids van Europa

Boerenzwaluwen110705
Jonge boerenzwaluwen (Hirundo rustica - Swallow) op een hek bij boerderij De Veldhoeve langs de Broekweg, waar flink wat paartjes hebben gebroed, meer dan in vorige jaren.

Lepelaars110705
Lepelaars (Platalea leucorodia - Spoonbill) foeragerend op de Starrevaart.