Vogeldagboek


Vrijdag 8 juli 2005 - Rustig dagje

Na de regen van vanmorgen, vanmiddag een poosje naar de Starrevaart geweest. De twee mannetjes krooneenden in eclipskleed zijn op het ogenblik trekpleisters, je ziet ze hier niet zo vaak. Na de broedtijd zijn ze nu aan het ruien om over een tijdje weer hun bruidskleed aan te trekken. Vrouwen en eerste jaars krooneenden hebben nooit een rode snavel.

Oeverlopers080705D
Zes van een groepje van zeven gezamenlijk optrekkende oeverlopers (Actitis hypoleucos - Common Sandpiper).

Verder op de plas o.a. 39 lepelaars (een heel fraai gezicht), een groepje van 7 oeverlopers, 1 man rosse stekelstaart, 6 kemphanen, 5 zwarte ruiters, 3 kleine plevieren (1 juveniel), 1 zingende rietzanger en 1 regenwulp.

Vanavond even bij de Wilckplas gekeken. Ook daar was het erg rustig. Overvliegend zo'n vijftig wulpen en wat kneuen, op de weilanden een handvol kemphanen, op de plas o.a. 5 kleine plevieren en 2 zwarte ruiters.

Krooneend080705
Foeragerende man krooneend (Netta rufina - Red-crested Pochard; male eclipse).

Zwarteruiter080705
Zwarte ruiter (Tringa erythropus - Spotted Redshank) vanavond rustend aan de rand van de Wilckplas.