Vogeldagboek


Maandag 5 mei 2003 - De zuidoosthoek

De kleine zilverreiger, lichtpunt op deze wat donkere (mid)dag, was weer aanwezig op de Starrevaart. De vogel zat op de slikjes in de zuidoosthoek. Dat is op het ogenblik een geliefkoosde plek voor allerlei steltlopers en andere vogels, zoals een groenpootruiter, 5 zwarte ruiters, 5 tureluurs en 2 kleine plevieren. Een van de twee vogels (het mannetje?) vloog langdurig boven de ander heen en weer. Vervolgens volgde een prachtige balts waarbij de vogels hun witte veren 'opbliezen', ze leken wel twee keer zo groot, daarna de paring. In die hoek van de plas broeden ook kluten, een paar kokmeeuwen en kieviten, die doen steeds aanvallen op zilverreiger en ruiters als ze te dicht in de buurt van hun nesten komen. Verder hier nog 2 zingende kleine karekieten, 1 rietgors, 2 oeverlopers en een overvliegende man bruine kiekendief. Tussen de hut en deze hoek telde ik alleen al 86 jonge grauwe ganzen! Een zwarte stern zwierde boven het water.

Kleinezilverreiger050503
De kleine zilverreiger (Egretta garzetta) zit weer op de Starrevaart, aannemende tenminste dat het dezelfde is van vorige week. Ineengedoken is het maar een kleine vogel, uitgestrekt maakt hij een hele andere indruk!
Kleinezilverreiger050503B
Kleinezilverreiger050503D

Groenpootruiter050503A
De groenpootruiter (Tringa nebularia) liet zich erg moeilijk fotograferen, meestal verscholen achter het riet, de ene keer dat hij zich wat blootgaf, miezerde het, vandaar de wat donkere foto.

Rietgors050503
Zingend mannetje rietgors (Emberiza scoeniclus, male), ook al in de zuidoosthoek.